Per Gjeding har gennem en årrække forfinet sit behandlingskoncept PAS®, der tilsigter, at klienten, der som udgangspunkt døjer med smerter eller dysfunktion i bevægeapparatet, bliver vejledt i at ændre sin bevægeadfærd, så legemets proprioceptive sans fungerer efter hensigten. Behandlingen genopretter den naturlige forbindelse mellem hjernestammen (pons), lillehjernen (cerebellum) og storhjernen (cortex), således at storhjernen overtager styringen af bevægeapparatet.


Proprioception eller ledsans er den sans, der informerer hjernen om de enkelte kropsdeles stilling i rummet. Signaler fra sanselegemer i sener, led, muskler og hud (primært muskel- og senetene – Golgi-seneorganet) analyseres i lille- og storhjernen til et bevidst billede af kroppens rumlige position.


Proprioception er nærmere beskrevet den proces, der gør, at kroppen kan variere muskelsammentrækning som umiddelbar respons på indkommende information om ydre kræfter ved at benytte strækreceptorer i musklerne til at holde sig informeret om ledstillingen i kroppen.


Proprioception og kinæstesi, sansningen af ledbevægelse og acceleration, er de sansemæssige feedbackmekanismer for bevægelseskontrol og positur. Disse mekanismer er – sammen med det vestibulare system, et væskefyldt netværk i det indre øre, der kan registrere tyngdekraftens påvirkning og sørger for at holde kroppen orienteret og i balance – og bruges ubevidst af hjernen til at sørge for konstant tilførsel af sensorisk information. Dermed kan hjernen straks sende besked ud om justering af led og muskler for at opnå bevægelse og balance.

Når vores proprioceptive sans er velfungerende, justerer vi kontinuerligt vores kropsposition (stilling). Sansen hjælper os med at indtage den optimale stilling i en stol, at holde på redskaber som en blyant eller en gaffel på den rette måde eller at vurdere, hvordan vi skal bevæge os gennem et rum uden at støde ind i ting.


Hvis systemet ikke fungerer ordentligt, så er man nødt til at holde fokus på ting, der skulle virke automatisk. F.eks. kan man være nødt til at bruge synet til at justere sin stilling med.

PAS-konceptet opererer med en række triggerpoints, der fungerer som adgang til at aktivere områder under hjernens kontrol:

  1. Storetå-thalamus-koblingen: Ved at undersøge storetåens evne til henholdsvis at yde modstand og slippe spændeingen foretages en senetens-aktivering af en del af mellemhjernen – thalamus – hvorved der lukkes op for kommunikation mellem lille- og storhjernen.
  2. Kobling mellem inderlår og det autonome nervesystem: Gennem aktivering af senetenene i abductorgruppen (inderlårene) aktiveres en anden del af mellemhjernen – hypothalamus. Hypothalamus har mange funktioner: Styring af temperatur, hormoner, stofskifte, tørst, sult, seksuel adfærd, frygt, vrede og forskellige aktivitetsrytmer. I PAS fokuseres der primært på forbindelsen til det autonome nervesystem og på hormonel respons.
  3. Kommunikations-triggerpointet. Når hovedet bøjes forover og derefter langsomt rulles tilbage ”på plads” som ved en ærbødig hilsen, aktiveres hjernestammen, pons. Denne sikrer kommunikation mellem lille- og storhjerne, så kroppens muskelbevægelser udføres viljestyrede, naturligt og korrekt.
  4. Kobling mellem lyd og energi: Når man udsender lyd (fx siger ah) i forbindelse med bevægelse, aktiveres hypofysen, hvorved mitokondrierne i muskelcellerne hormonelt aktiveres til at frigive energi til hjernen. Det udnyttes i PAS-behandlingen og i det særligt udviklede gymnastikprogram af ca. en times varighed, som på baggrund af de mange års indsamlede viden gennemarbejder hele kroppen med henblik på en velfungerende forbindelse mellem hjerne og krop.
  5. Angst-triggerpointet: Ved piskesmældslæsion, chok og hjernerystelse blokeres forbindelsen mellem det limbiske system og storhjernen, hvorved følelsen af angst ikke kan blive mildnet ved storhjernens ”rationelle” indvirkning. Ved PAS-behandling genoprettes forbindelsen, og det har vist sig overordentligt effektivt, når behandleren samtidigt korrigerer de angstprovokerende fortællinger, som klienten er fastholdt i.

Mange af de sygdomsbilleder, vi møder i klinikken, stammer fra en ubemærket eller ubehandlet piskesmældslæsion, der kan ligge både 10, 20 eller 30 år tilbage i tiden.

Et piskesmæld kan karakteriseres som en forstuvning af hjernestammen, der er involveret i al styring af kroppen. Pers erfaringer gennem årene viser, at der ved et piskesmæld er så store forstyrrelser på hjernestammen, at man ikke kan udføre en bevægelse med viljen, hvilket giver stor invalidering og dysfunktionsforstyrrelser. Bevægelserne, man så alligevel udfører, er refleksbevægelser, som gennemføres af lillehjernen. Ved et piskesmæld er der store kommunikationsforstyrrelser mellem hjernestammen, storhjernen, mellemhjernen, lillehjernen og de sensoriske celleganglier samt den perifere nerves kontakt til rygmarvens grå substans. Derfor fungerer systemet ikke optimalt, og derfor kan musklerne ikke holde ligevægt og balance i kroppen. Musklerne kan således ikke udføre en bevægelse uden at låse leddene i ryggen, fordi der ikke er kommunikation mellem senetenene og lillehjernen. Dette medfører nedsat virknings- og arbejdsfunktion, fordi impulshastigheden i nervesystemet nedsættes såvel til arme som til ben. Reaktionshastigheden nedsættes betydeligt, hvilket giver mange komplikationer i dagligt virke, ligesom man udsættes for risiko for arbejdsulykker.

Ved en hvilken som helst smerte i kroppen påvirkes grænsestrengene og mellemhjernen slås fra, hvorved det motoriske center i storhjernen ikke kan aktiveres. Rygmusklerne er efter piskesmældslæsionen tonisk spændte, og især den store trapezius, som er med til at holde hovedet, spænder meget. Derfor virker rygmusklerne hos patienter med piskesmældslæsioner ikke som de skal, nemlig bærende, beskyttende, bevægende og energigivende. De bliver i stedet belastende for leddene, og de trækker rygsøjlen ud af dens normale facon, hvilket giver forstyrrende impulser til lillehjernen, som hele tiden holder øje med kroppens ligevægt og balance. Uligevægten sender besked til mellemhjernen, som omkobler de sensoriske beskeder til storhjernen og hindrer de motoriske bevægelser i at blive udført. Dette mærkes af patienten som muskeltræthed og nedsat muskelfunktion.

Ubalancen i rygsøjlen påvirker også det nervesystem, som udgår fra selve rygmarven. Disse nerverødder, der udgår fra ryggen og sørger for kroppens funktioner, vil være i kompression. Alt efter, hvilke nerver det går ud over, vil man få en dysfunktion i det område, der er forbundet med de relevante nerver.