PAS

Behandlingsmetoderne, som anvendes i Aktiv Form, er udviklet igennem de sidste 38 år af centerets leder PAS-specialist Per Gjeding, herunder i en 10-årig periode i samarbejde med overlæge dr.med. Niels Tinggaard Pedersen fra Odense Universitetshospital.


Undervisnings-/behandlingsprogrammet er baseret på kendt anatomisk, biokemisk, patofysiologisk og neurologisk viden om sammenhængen mellem muskelfunktion og nerveimpulser til muskler og sener kombineret med en forståelse af musklernes energistofskifte.


PAS (den proprioceptive aktivering/behandling) bygger på, at musklerne genvinder deres naturlige bevægelse. Efter en vellykket PAS-behandling vil patienten opleve en væsentlig bedring med bortfald af såvel muskelsmerter som bevægelsesindskrænkning.

PAS bygger på 5 primære trigger points:

  1. Storetå-thalamus-koblingen: Ved at undersøge storetåens evne til henholdsvis at yde modstand og slippe spændeingen foretages en senetens-aktivering af en del af mellemhjernen – thalamus – hvorved der lukkes op for kommunikation mellem lille- og storhjernen.
  2. Kobling mellem inderlår og det autonome nervesystem: Gennem aktivering af senetenene i adductorgruppen (inderlårene) aktiveres en anden del af mellemhjernen – hypothalamus. Hypothalamus har mange funktioner: Styring af temperatur, hormoner, stofskifte, tørst, sult, seksuel adfærd, frygt, vrede og forskellige aktivitetsrytmer. I PAS fokuseres der primært på forbindelsen til det autonome nervesystem og på hormonel respons.
  3. Kommunikations triggerpointet. Når hovedet bøjes forover og derefter langsomt rulles tilbage ”på plads” som ved en ærbødig hilsen, aktiveres hjernestammen, pons. Denne sikrer kommunikation mellem lille- og storhjerne, så kroppens muskelbevægelser udføres viljestyrede, naturligt og korrekt.
  4. Kobling mellem lyd og energi: Når man udsender lyd (fx siger ah) i forbindelse med bevægelse, aktiveres hypofysen, hvorved mitokondrierne i muskelcellerne hormonelt aktiveres til at frigive energi til hjernen. Det udnyttes i PAS-behandlingen og i det særligt udviklede gymnastikprogram af ca. en times varighed, som på baggrund af de mange års indsamlede viden gennemarbejder hele kroppen med henblik på en velfungerende forbindelse mellem hjerne og krop.
  5. Angst triggerpointet: Ved piskesmældslæsion, chok og hjernerystelse blokeres forbindelsen mellem det limbiske system og storhjernen, hvorved følelsen af angst ikke kan blive mildnet ved storhjernens ”rationelle” indvirkning. Ved PAS-behandling genoprettes forbindelsen, og det har vist sig overordentligt effektivt, når behandleren samtidigt korrigerer de angstprovokerende fortællinger, som klienten er fastholdt i.
    PAS kan anvendes til såvel børn som voksne og er velegnet til alle former for smertetilstande og ubalancer i kroppen, herunder også til såkaldte diffuse og kroniske smerter.