Behandling

Ved første møde mellem patient og PAS-behandler/-underviser indledes med en grundig samtale, hvor patienten redegør for sin problemstilling. Herefter udføres en muskeldiagnostik på foden, hvor behandleren kan registrere, hvor på kroppen der er blokeringer. (Blokeringer kan af behandleren føles som små væskeansamlinger under huden på foden). Efterfølgende udføres PAS-behandlingen, hvor der igennem afspænding og stimulering af relevante muskelgrupper foretages en aktivering af mellemhjernen (thalamus og hypothalamus), således at musklerne lukker op for kommunikation mellem storhjerne og bevægeapparat og derved giver mulighed for bedring.


Behandlingen medfører ingen smerter eller ubehag og bygger på det udgangspunkt, at en krop i balance giver naturlig bevægelse og kommunikation. Efter afsluttet PAS-behandling gentages zonediagnostikken af fødderne og ved en tilfredsstillende afspænding af musklerne, vil de smertefulde ødemer være forsvundet. Dette vil kunne mærkes af såvel patient som behandler.

Undervisning

Ud fra undersøgelsesresultaterne ved første behandling tilrettelægges efter behandlingen et individuelt program af øvelser, som patienten instrueres i at kunne anvende og selv udføre dagligt. Øvelserne kontrolleres og følges op ved den efterfølgende behandling.


Patienten må påregne, at der vil forekomme tilbagefald, hvorfor behandlingen må gentages. Betingelsen for en blivende effekt efter behandling er, at patienten undervises i og herved lærer at anvende PAS-aktiveringsøvelserne som nøgler til kroppens optimale funktion og velvære. Der samarbejdes om at skabe en naturlig ligevægtstilstand af muskelgrupperne omkring rygsøjlen. Dette er vigtigt, for at undgå en spændingstilstand i lænd, ryg og skuldermuskulatur, som er de hyppigste årsager til smerter i kroppen.


Erfaringen med PAS-behandling er, at behandlings- og undervisningsprogrammet er et særdeles brugbart og effektivt alternativ til konventionelle behandlingsformer, og at det er unikt, at behandlingen har en indbygget kontrol i form af zonediagnostik og kontroløvelser.